Members of Akbayan Partylist and fisherfolk leaders trooped to the gates of the Department of Finance (DOF) in a serenade protest against the possible seizure of Philippine natural resources as collateral to the loan agreements with China.

The protesters sang songs to the tune of The Coconut Nut of Smokey Mountain, of which Asec. Tony Lambino was a former member, to criticize the onerous deals with China. 

“Aanhin ang bilyon-bilyong perang pautang kung aangkinin lang din naman ang ating mga likas na yaman? Walang saysay ang isang dam para sa isang daang taong nakatali tayo sa Tsina dahil hindi tayo makabayad sa utang at interes”  Emman Bibandor, Akbayan fisherfolk leader said.

“Mamanahin ng ating mga apo ang gabundok na utang sa Tsina at ang kawalan ng kontrol sa ating mga teritoryo. Hindi na makatarungan yun,” Ka Emman added. “Kailangan balikan ang mga pinirmahang utang sa Tsina at dapat handa ang DOF na tanggalin ang mga nakakatakot na probisyon.”

Carrying fish nets and island-themed protest signs, Akbayan and the fisherfolk leaders demanded the following to the DOF:

1. Scrutinize loans with China under the Duterte government;

2. Scrap confidentiality clauses that cloud the contracts; and

3. Reject pawning of Philippine patrimonial assets as collateral.

###